Eesti Pank kutsub Riigikontrolli appi

09.10.2012

 

Eesti Panga juhatus leiab, et nemad ei suuda kõigile VEB fondiga seotud küsimustele vastuseid anda, mistõttu peab Riigikontroll appi tulema.

Juhatuse hinnangul võiks keskpanga auditile järgneda Riigikontrolli audit, mis looks täiendavat selgust, kuna keskpanga siseauditi mandaat ei võimalda kõike VEB fondi puutuvat auditeerida, teatas panga pressiesindaja.

Tänasel korralisel istungil toetas Eesti Panga nõukogu panga presidendi Ardo Hanssoni otsust korraldada audit, et otsida välja ja anda hinnang keskpanga dokumentidele ja tegevusele seoses VEB fondiga.

Hansson tutvustas nõukogule keskpanga järgmise aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja andis ülevaate käesoleva aasta eelarve täitmisest. Samuti andis president nõukogule regulaarse ülevaate euroala majanduse ja finantssektori olukorrast.

Nõukogu tutvus keskpanga riskijuhtimise aruandega seisuga 30. september 2012. Eesti Panga nõukogu koguneb järgmisele korralisele istungile 6. novembril.

Riigikontroll ise teatas eile, et nemad esialgu VEB fondi uurima ei hakka, sest soovivad oodata enne ära Eesti Panga auditi tulemused. Nad lubasid ka panka selle auditi koostamisel kõigekülgselt aidata.

Allikas: PM Online