Ametnikust vabanemiseks kaotab Narva linnavõim terve üksuse

23.03.2013

 

Narva linnavõimud ei leidnud neile ebamugavaks muutunud linnavara- ja majandusameti direktorist Tamara Luigasest lahtisaamiseks pärast mitmeid kaotatud kohtulahinguid muud võimalust, kui tema juhitav amet sootuks likvideerida.

Narva linnavolikogu võttis 21. märtsil vastu määruse lõpetada aprillist linnavara- ja majandusameti tegevus. Linnavara asjadega hakkab tegelema linnaarenduse ja ökonoomikaameti juurde loodav osakond. Majandusameti valdkond anti arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti kommunaalosakonnale üle juba mullu suvel, kui toimus Narva linnavalitsuse asutuste struktuuri reformimise esimene osa, kirjutab Põhjarannik.

Ametlikult antakse teada, et ameti likvideerimise põhjus on vähene töökoormus. Direktor Tamara Luigas aga arvab, et peamine eesmärk oli temast vabaneda. Luigas on 2011. aastast tuntud oma avaldustega Narva võimude korrumpeerunud korra kohta. Linnapea korduvad katsed teda ametist vabastada on päädinud kohtulike edasikaebamiste ja vastumeelse ametniku naasmisega oma kabinetti.

Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov ütles oma kommentaaris Põhjarannikule, et Luigas ja toimunud struktuurireform ei ole seotud.

«Oma suhtumist temasse ei kirjeldaks ma sõnaga ebameeldiv. Ent kui amet eesotsas oma juhiga oleks töötanud piisavalt efektiivselt ja kui väga paljud projektid ei oleks läbi kukkunud, mis on mulle kõige tähtsam, siis poleks olnud tarvis ka nii suuri ümberkorraldusi. Kui miski töötab, siis pole mõtet seda muuta, kui aga süsteem ei toimi, on meie ülesanne see korda teha. Konkreetset inimest ei hakkaks ma siinkohal isegi arutama,» ütles Jefimov.

Jefimov rääkis ka, ameti likvideerimist on kaks või kolm korda arutanud ka avalike teenistuste töö tõhusust hindav komisjon, mida linnavolikogu esimees ise juhib. Istungitel märgiti, et riigiasutuste struktuuris suvel toimunud muudatused on kasu toonud. Muuhulgas on hoogustunud töö projektidega.

«Hanked kukkusid läbi, sest arvete koostamisest konkursi väljakuulutamiseni kulus mitu kuud - ehituse hinnad kasvasid. Samas oli meie ülesanne hanked päästa, mitte jääda häbisse fondide ees. Nüüd on olukord päästetud ja paranemas - eeskätt just hangete osas,» ütles Jefimov.

Likvideeritavas ametis töötas Luigase alluvuses pärast suviseid muudatusi kõigest kümmekond inimest. Ise ta arvab, et tema alluvad «viskuvad teise juhtkonna embusse» ja säilitavad oma töö. Ise jääb ta tööta, kuigi leiab, et seaduse kohaselt tulnuks talle anda mingi ametikoht.

Kohtus on kaks Luigase kaebust seoses tema kahe eelneva vallandamisega, kohtuistungid leiavad aset mais. Ka seekordse töökaotuse võib Luigas vaidlustada.

«Advokaadid alles vaatavad, mis edasi saama hakkab.» Seadusega määratud pikkusega etteteatamisaega ta ei saanud. «Ütlen kohe, et mul on jäik iseloom, kui ma midagi ette võtan, siis püüan ka lõpule viia. Midagi seesugust, mis ma siin Narvas nägin, pole ma rohkem kusagil näinud ega kuulnud. Ühelegi inimesele ei meeldi, kui temast tankiga üle sõidetakse. Mõned annavad alla, teised on aga kõvemast puust,» märkis viie aasta eest Jõhvist Narva kolinud ametnik.

Ameti juristi Mihhail Antonovit ootab tõenäoliselt sama saatus mis Luigast. Ka Antonov sattus oma avameelsete avalduste tõttu pressis põlu alla. Temagi on seni oma ametis püsinud vaid tänu kohtu kaitsele.

Allikas: PM Online