Ühingu üldkoosolek 2016

2. juunil kogunes Telliskivi Loomelinnakus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek. Koosolekul valiti juhatusse tagasi Erkka Jaakkola ning uueks juhatuse liikmeks valiti Aive Pevkur. Samas anti ülevaade ka ühingu valmivast kommunikatsioonistrateegiast ning kinnitati muudatus põhikirjas ja 2015. aasta majandusaasta aruanne. Üldkoosoleku lõppedes oli liikmetel võimalik tutvuda ka EMSL-i kontoriruumidega, kus ühing igapäevaselt toimetab.

Ühing tänab liikmeid aktiivse osavõtu ning heade mõtete ja ettepanekute eest!