Ühingu Korruptsioonivaba Eesti töösuunad 2008. aastaks

13.12.2007

12. detsembril toimunud ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmete üldkoosolekul otsustati ühingu töösuunad 2008. aastaks. Järgmise aasta põhitegevused on järgmised: * jätkuvalt jääb ühingu töösuunaks erakondade rahastamise küsimus; * ühing Korruptsioonivaba Eesti osaleb 2008. aastal korruptsioonialase meediakoolituse korraldamisel (justiitministeeriumi koostatava riikliku korruptsioonivastase strateegia raames); * ühing jälgib läbi juhatuse liikme Agu Laiuse EL-i struktuurifondide raha sihtotstarbelist kasutamist. Agu Laius kuulub mitmesse erinevasse seirekomsjoni, mis võimaldab jälgida fondide vahendite sihtotstarbelist kasutamist; * osaleda 2008. a. oktoobris Kreekas toimuval IACC konverentsil (TI eraldi toetusega); * tutvustada laiaulatuslikult oktoobris 2008 avaldatavat korruptsioonitajumise indeksit; * monitoorida uue riikliku korruptsioonivastast strateegia (2008-2012) rakendamist. 2007. a. KVE poolt esitatud ettepanekutest jäid mitmed paraku arvestamata, mistõttu töö selles suunas peab jätkuma. Koosolekul toodi välja ettepanek, et korruptsioonialaste uuringute puhul tuleks muuta või laiendada uuritavat sihtgruppi. Viimasel ajal saadakse praktiliselt sarnane tulemus (et xx % inimestest pole korruptsiooni kogenud). KVE ettepanek on haarata täiendavateks sihtgruppideks kindlasti ka MTÜd; *taotleda toetust korruptsioonivastasteks projektideks. Vabaühenduste Fondist kas ärieetika rahvusvahelise konverentsi jaoks või korruptsiooniilmingute analüüsimiseks kohtusüsteemis. Samuti jälgida teiste fondide võimalusi. 2008.a. ettevõtmiste esialgne kalenderplaan: Jaanuar- hiljemalt 29.01.2008 esitada läbi Avatud Eesti Fondi toetuse taotlus Vabaühendus Fondile. Veebruar (märts) - toimub rahvusvaheline ümarlaud „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" Märts- laiaulatuslik meediakajastus ümarlaua „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" kohta Mai- Eestisisene ümarlaud rahvusvahelise ümarlaua „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" tulemuste esmaseks analüüsiks ja ühtse „Ärieetika koodeksi" väljatöötamise arutelu jätkumine. Oktoober- osalemine IACC konverentsil; rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi laiaulatuslik tutvustamine.