Jah, oleks meil vaid selline rakendus!

Kahjuks veel mitte.

Küll aga oleme loomas sellist rakendust nagu Opener, mis aitab andmete ristamisel automaatselt tuvastada ohumärke ja huvide konflikte riigihangetes. Selleks oleme riigihangete registrile lisanud äriregistrist hankepoolte omandiinfo ning erakondadele tehtud annetused. 2020. aastal sai Opener hoogu Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korruptsioonivastasest ideekorjest, kus rakendus valiti 8 parima idee hulka. Lisaks valiti Opener Statistikaameti Andmepärl 2021 võistluse parima infograafika kategoorias viie nominendi sekka.

Meil on sellega seoses ka palve. Nimelt sai Valuutafondi toel valmis beetaversioon andmetega aastatest 2018-2019, et demonstreerida, mida kõike andmete põhjal näidata saab. Nüüd viime Openeri projekti ellu vaid annetuste toel. Tänu detsembris 2020 toimunud annetustalgutele, 2021. aastal meile annetatud enammakstud tulumaksule ning projektijäägile oleme praeguseks saanud Openeri edasi arendamisesse suunata üle 2500€. Selleks, et Openerist saaks pidevalt uuenev ja rohkemate filtrite, indikaatorite ja võimekusega rakendus, kaalu meile annetamist! Iga panus loeb.

Annetada saab meile kontonumbril EE637700771003128056.

Saajaks märgi Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti ning selgitusse "Opener". 

Tutvu Openeriga siin: www.opener.ee

Oleme tulumaksusoodustuse nimekirja kuuluv ühing. Oleme liitunud ka annetuste kogumise hea tavaga - mida see meie jaoks tähendab, loe siin.

Kui oled aga päriselt korruptsiooni tunnistajaks, anna palun sellest kohe teada Politsei- ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroole:  612 3657 (vihjetelefon), korruptsioonivihje@politsei.ee (vihjemeil). Politsei-Ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo pädevuses on menetleda kõiki korruptsioonijuhtumeid.
Kaitsepolitseiameti pädevuses on menetleda korruptsioonijuhtumeid Eesti kuues suuremas omavalitsuses ja kõrgemate riigiametnikega seotud korruptsioonikuritegusid. Kaitsepolitsei poole pöördu telefonil 612 1500 (üldine vihjetelefon).