Maripuu ja Pevkuri eksnõunik mõisteti süüdi dokumendi võltsimises ja selle kasutamises

Ringkonnakohus mõistis reformierakondlase Andres Tsahkna täna pistise kuriteos õigeks. Samas jäi ta ikkagi süüdi dokumendi võltsimises ning võltsdokumendi kasutamises.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles pärast ringkonnakohtu otsuse avaldamist Ärilehele, et on prokurörina rahul kohtuotsusega, kuid seonduvalt pistise võtmise kuriteos õigeksmõistmise vaidlustamisega kujundab ta seisukoha lähema nädala jooksul.

Reformierakondlike ministrite parem käsi

Süüdistuse kohaselt nõudis nii sotsiaalminister Maret Maripuu kui Hanno Pevkuri endine nõunik Tsahkna kahe meditsiinitehnikaga tegeleva ettevõtte ehk AS-i Meditsiinigrupp ja OÜ Overall Medical vahelise müügitehingu eest Meditsiinigrupilt pistisena 10 protsenti tehingu maksumusest.

Riigiprokuratuur süüdistas Tsahknat pistise võtmises pistise nõudmisega ja suures ulatuses ehk ametiisiku poolt vara vastu võtmises vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud seadusega lubatud teo.

Tsahknat ja OÜ Balti Radiodiagnostikat süüdistas riigiprokuratuur dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises.

Süüdistuse järgi esitas Anders Tsahkna OÜ-le Overall Medical võltsitud arved, millega Balti Radiodiagnostika OÜ vabanes kohustusest tasuda käibemaksu üle 300 000 krooni ehk üle 19 000 euro ulatuses.

Süüdimõistmisel pistise võtmises pistise nõudmisega suures ulatuses nägi karistusseadustik ette kuni viieaastase vangistuse.

2010. aastal esitas kaitsepolitsei Tsahknale kahtlustused mõjuvõimuga kauplemises, suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises, pistise nõudmises ja suures ulatuses pistise võtmises, dokumendi võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises. Kahtlustuse järgi nõudis Tsahkna, et haigekassa sõlmiks ravikindlustuslepingu tema õemehe Peeter Padriku osalusega Tallinna vähikliinikuga.

"Portfellita tervishoiuminister"

Äripäev kirjutas 2008. aastal, et "meditsiinisüsteemis on inimesed, kelle eesmärk on arstiabi andmine, ning inimesed, keda huvitab peaasjalikult raha teenimine. Tsahknat peetakse viimaste tüüpiliseks esindajaks."

Lehe andmetel sosistasid mitmed allikad, et kuigi Margus Tsahkna poolvend oli ametinimetuse järgi sotsiaaliministri nõunik, siis võis teda juba minister Maret Maripuu ajal nimetada "portfellita tervishoiuministriks", kes osales aktiivselt ministeeriumi juhtimises ning oli tervishoiusüsteemi puudutavate oluliste otsuste langetamise juures.