Ühing Korruptsioonivaba Eesti pidas üldkoosoleku

29.04.2008

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE ) üldkoosolek 29.aprillil kinnitas 2007.a. majandusaruande, otsustas 2008.a. tegevussuunad ja valis uue juhatuse. Ühingu 2008.a. olulised tegevussuunad on ärieetika ja erakondade rahastamine. Uue töösuunana otsustati algatada noortele suunatud projekte. Ühingu tegevjuht tutvustas Avatud Eesti Fondi vahendusel Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti "Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist ". Projekt kestab 18 kuud, maksumus pool miljonit krooni. Oluliseks ülesandeks on liikmeskonna suurendamine, kaasa arvatud noorte kaasamine ja ettevõtete liikmeksastumine (praegu on liikmed vaid üksikisikud, aga põhikiri lubab ka ettevõtete liikmesust). Valiti KVE uus juhatus: esimees Tarmu Tammerk (ajakirjandustegelane), Andrus Lepp (ettevõtja), Asso Prii (üliõpilane). Ühing otsustas astuda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks.