Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustas projektiga“Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “

12.05.2008

Eesti riigi arengus on kodanikud ja vabaühendused pööranud seni peamiselt suurt tähelepanu seadusandliku ja täitevvõimu tegevusele. Sisulise tähelepanu alt on jäänud välja kohtuvõim, mis praktilisel tasandil omab otsustavat tähtsust kodaniku- ja inimõiguste tagamisel igas riigis. Projekti esimeses etapis luuakse mehhanism kohtusüsteemi jälgimiseks. Sõltumatute ja kohtule mitte teadaolevate isikute poolt külastatakse kohtuasutusi ja jälgitakse nende tööd ning täidetakse kogetu põhjal küsimustik. Saadud andmeid analüüsitakse, koostatakse kokkuvõte ja soovitused, mis avalikustatakse selleks ettenähtud üritusel. Nimetatud uuringut on kavas korraldada projekti jooksul kaks korda – üks kord projekti alguses ja teine projekti lõppfaasis. Samuti on kavas projekti käigus välja töötavat metoodikat kasutada tulevikus perioodiliselt kohtusüsteemi kodanikusõbralikkuse hindamiseks ning KVE edasiste „jälgimis-hindamisprojektide“ läbiviimisel. Projekti teiseks etapiks on kohtusüsteemi poolt menetletud korruptsioonijuhtumite analüüsimine. Projekti käigus kogutakse kõigepealt kokku andmed ajavahemikul 1996-2008 menetletud korruptsioonikuritegudest ja seejärel külastavad projekti läbiviijad kohtuarhiive ja tutvuvad kaardistatud kriminaalasjade toimikutega ning koostavad nende põhjal esialgse uuritud korruptsioonijuhtumeid, menetluse algatamist ja üldist käiku puudutava ülevaate-analüüsi. Ülevaade-analüüs on hiljem aluseks võimalikule jätkuprojektile, mille käigus uuritakse põhjalikumalt seadusandluse ja kohtupraktika mõju korruptsioonijuhtumite kriminaalmenetluse tulemuslikkust mõjutavate tegurite kohta ja koostatakse soovitused seadusandluse täiendamiseks. Mõlemad valdkonnad on edasise töö seisukohalt MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (KVE) jaoks omavahel seotud. Projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “ toimumisajaks on aprill 2008 kuni september 2009. Tulemused avalikustatakse selleks eraldi korraldatavatel üritustel ja meedia vahendusel. Uuringutulemused ja selle käigus koostatud raport avalikustatakse ka MTÜ Korruptsioonivaba Eesti koduleheküljel. Projekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.