Korruptsioonivaba Eesti käis riigikogus korruptsioonitaju tulemusi tutvustamas

20.03.2018

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel kutsus 5.märtsil Korruptsioonivaba Eesti (KVE) külalisesinejaks, et arutada CPI 2017 tulemusi. KVE juhatuse liige Aive Pevkur ja tegevjuht Lii Ramjalg tutvustasid korruptsioonitaju tulemusi, võrreldes osalenud riike nii Euroopa siseselt kui ka maailmas üldisemalt. 

Tõdeti ühiselt, et hea tulemuse annavad seaduslikkus, sõltumatud järelvalveinstitutsioonid ja üldine ühiskondlik hukkamõist avaliku võimu või avalike vahendite isiklikuks kasuks kasutamisel. Samas kui Kodanikuvabaduste kitsendamine, sõnavabaduse piiramine ja meediapiirangud toovad kaasa korruptsioonitaju suurenemise. Näiteks Ungaris on skoor võrreldes 2012.aastaga langenud 10 punkti, 55lt 45le.