Projektid

Projekt on töös

Põhjamaade ja Balti riikide avaandmete ökosüsteemi ehitamine

Projekti eesmärk on edendada Põhjamaade ja Balti riikide kodanikuühenduste koostööd korruptsiooni avastamiseks ja ennetamiseks vajalike andmekogude avaldamise ühiste standardite rakendamiseks. Projekti käigus arendatakse edasi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad kodanikel ja ajakirjanikel...

Projekt on töös

Kaasav eelarvestamine eestivene noortega koolides

Koostöötegevuse jooksul viiakse koolides läbi kaasav eelarvestamine, mida aitavad koordineerida MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu. 2021. a sügisel ootame osalema suurema venekeelse elanike arvuga piirkonna ja/või keelekümbluskooli gümnaasiumiastmega koole, kes on valmis 2021....

Projekt on töös

Digital Anti-Corruption Conference (DACC) korraldamine

Projekti tulemina korraldatakse 7. detsembril 2021 esimene virtuaalne Digital Anti-Corruption Conference (DACC), mille eesmärk on kokku tuua avalik, erasektor ja kodanikuühiskond Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikidest. 

IT-sektor on nii Eestis kui regioonis laiemalt jõudsalt laienemas...

Projekt on töös

Korruptsioonialaste koolituste jaoks töövihiku loomine

Hanke eesmärk on Eesti Riigiametnike Klubi jaoks Ida-Virumaal toimuvatele korruptsiooniteemalistele koolitustele luua koolitajatele kasutamiseks sisu põhipunkte, skeeme ja juhtumeid hõlmav töövihik-käsiraamat. Koolituste sihtrühmaks on riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajad, kohalikud...