Opener: korruptsiooniohtlike olukordade tuvastamine avaandmete abil

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on testida Eestis kättesaadavate avaandme piisavust korruptisooniohtlike olukordade tuvastamisel. 

Projekti raames arendatakse testversioon internetiplatvormile, mis seostades erinevatest avaandmebaasides saadud infot, loob ja tuvastab olulisi seoseid, mis andmebaase või kaasusi eraldi vaadates ja analüüsi teostamata jääks tabamata. Lisaks luuakse andmetele infograafiline kuva, mi muudab suured andmemahud ja keerulised seosed kasutajale kergesti hoomatavaks ja mõistetavaks. 

Projekti periood: juuni 2014 - märts 2017

Projekt viiakse ellu koostöös Open Data Eestiga.

Tegevusi rahastavad Soome suursaatkond ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Varasemalt on projekti toetanud Avatud Eesti Fond.