Korruptsioonialased koolitused

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks ja korruptsiooni tõhusamaks ennetamiseks pakume avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonidele koolitusi.

 

Näiteid koolituste teemadest

 • Sissejuhatav koolitus ettevõtte juhtkonnale: mis on erasektori korruptsioon? Seadusandlus koos riigikohtulahendite analüüsiga.
 • Ettevõtte või asutuse töötajate koolitus: mis on huvide konflikt ja millal muutub see korruptsiooniks? Juhtumite analüüs grupitööga.
 • Kuidas ennetada korruptsiooni ja pettuseid? Praktilised korruptsioonivastased tööriistad: eetikakoodeks, ettevõtte või asutuse väärtused, kingituste poliitika jms.
 • Avatud organisatsioonikultuur ja vihjeandmine: milleks ja kuidas julgustada töötajaid ning partnereid väärkäitumisest teavitama?

 

Näiteid eelmistest koolitustest

 • Korruptsiooniteemaline infotund Tallinna Teaduspargis Tehnopol (2019)
 • Vihjeandmise ehk vilepuhumise meetmete rakendamine erasektoris: töötoad (2018-2019)
 • Korruptsiooni infotund juhtumite analüüsiga Eesti Haigekassale (2018)
 • Huvide konflikti ja korruptsioonialane koolitus vabaühendustele (2017)
 • Praktiline korruptsiooniennetus kohalikele omavalitsustele (2015 ja 2014)

 

Päringu saatmine

Korruptsioonivaba Eesti (KVE) liikmeskonnast leiab nii õigusteaduse kui ka praktilise, äri- ja kutse-eetika eksperte. Koolituse sisu ja pikkus sõltub tellija vajadustest nagu tegevusala, sihtrühma suurus ja eelnevad koolitused, mistõttu kujundame iga koolituse vastavalt individuaalsele olukorrale.

Lisa järgnev informatsioon ning võta meiega ühendust aadressil info@transparency.ee:

 • Tellija nimi;
 • Sihtrühm (inimeste arv, ametikohad);
 • Koolituse sisu ja eesmärk;
 • Koolituse toimumise aeg.

Vastame päringule kuni 3 tööpäeva jooksul.

 

Tellides koolituse Korruptsioonivaba Eestilt, toetad ühingu tööd Eesti ühiskonna läbipaistvamaks ja korruptsioonivabamaks muutmisel.