Vilepuhumine ehk väärkäitumisest teavitamine

Vilepuhumine (ing. k whistleblowing) ehk väärkäitumisest teavitamine on toimunud või toimumas korruptsioonist ja muust väärkäitumisest nagu pettus, keskkonnakahju tekitamine, töötervishoiu rikkumine, diskrimineerimine, ahistamine, huvide konflikt ja ettevõtte varade omastamine teada andmine. 

Pettused võivad asutusele, olgu ta avalik institutsioon või eraettevõte, põhjustada suurt rahalist ja mainelist kahju. Kui väärkäitumist pole olnud võimalik ennetada, on ettevõttel veel võimalus kõige hullemat vältida, kui toimunust õigel ajal teavitatakse. Et teavitamist julgustada, tulebki luua turvaline ja tõhus väärkäitumisest teavitamise süsteem või vilepuhumise mehhanism. See koosneb poliitikatest ehk juhistest ja protseduuridest, mis julgustavad töötajaid, aga ka kolmandaid osapooli, nagu tarnijaid ja kliente, ettevõtte sees väärkäitumisest teada andma.

Kahjuks saavad vilepuhujad aga tihti vääriti mõistmise, kui mitte väärkohtlemise osaliseks, mistõttu on äärmiselt oluline, et teavitajatele rakenduks seaduslik kaitse konfidentsiaalsuse rikkumise, kättemaksu ja tagakiusamise eest. Praegusel hetkel on vilepuhujate kaitse Eesti seadusandluses Korruptsioonivaba Eesti hinnangul väga limiteeritud.