PM Online

17.09
2010

Sisekontroll tõi kahtlustuse kolmele politseiametnikule

Sellel nädalal kontrollisid politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo töötajad kolme Lääne prefektuuri ametnikku, kellele on esitatud kahtlustus ametialastes süütegudes.

Kahele ametnikule on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmise osas ning ühele altkäemaksu võtmises ja vahendamises, sellega kahtlustatavate ring piirdub, vahendas PPA Lääne prefektuuri pressiesindaja.

17.09
2010

Kapo võttis Mati Songisepa ette

Kapo otsis eelmisel nädalal läbi Tallinna liiklusteenistuse juhi Mati Songisepa kodu ja töökoha, kahtlustust ei ole talle veel esitatud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristel Siitam-Nyiri kinnitas, et kapo oli tõesti sel nädalal Songisepa kodu ja töökoha läbi otsinud, kuid esialgu ei ole talle veel kahtlustust esitatud.

Ta lisas, et läbiotsimised on seotud Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna endise juhataja Vello Lõugase kriminaalasjaga.

Asja menetleb kapo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

16.09
2010

Kohus tunnistas Moissejevi süüdi pistise lubamise ja andmise katses

Tartu ringkonnakohus tunnistas Narva endise linnavoliniku, 42-aastase Aleksandr Moissejevi süüdi politseiametnikule pistise lubamise ja andmise katses, muutes sellega Viru maakohtu aprillikuise otsuse süüditunnistamise kvalifikatsiooni, kuid jättis karistuse muutmata.

Maakohus oli varem Moissejevi süüdi tunnistanud altkäemaksu lubamise ja andmise katses.

Ringkonnakohus mõistis Moissejevilt menetluskuluna välja ka 16 060 krooni suuruse DNA-ekspertiisi tasu, mille maakohus oli jätnud oma otsusega riigi kanda, teatas Tartu kohtute pressiesindaja.

04.09
2010

Ettevõtjad tunnistavad probleeme Tallinna liikluskorralduse juhiga

Rääkides Tallinna liikluskorralduses toimuvast, arvavad asjasse segatud inimesed üheselt: selleks et saaksid oma tööd segamatult teha, pidi kiusliku ametniku kuulsuse pälvinud Lõugasele maksma. Otsesõnu Lõugas raha ei küsinud, kinnitavad Postimehega eile vestelnud inimesed. Selle asemel esitas mees linna kooskõlastustest keeldumiseks üha uusi ja uusi põhjendusi.

03.09
2010

Kapo pidas kinni Tallinna transpordiameti osakonnajuhataja

Kaitsepolitseiamet pidas eile pistise võtmises ja andmises kahtlustatuna kinni Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugase ning ning veel kolm isikut.

Vello Lõugast (52) kahtlustatakse Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel korduvas pistise võtmises käesoleva aasta suvel selle eest, et ta andis liikluskorraldusprojektidele kooskõlastusi.

Pistist sai ta kahtlustuse kohaselt nii sularahas kui maksti kinni temale soetatud auto.

25.08
2010

Tehnoülevaatuste altkäemaksuafäär viis kohtusse 32 inimest

Süüdistatuna tehnoülevaatustega seonduvas altkäemaksu andmises, võtmises või selle vahendamises astub oktoobri alguses Tartu maakohtus kohtupinki 32 inimest.

Süüdistatavatest neli on altkäemaksu võtnud ülevaatuspunkti töötajad, kaheksa altkäemaksusid vahendanud inimesed ning 24 altkäemaksu andjad, ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Marko Uibu ERR Uudistele.

«Kriminaalasi hõlmab 92 kuriteoepisoodi. Süüdistuse kohaselt vormistati kindla summa eest ühes Tartu autoremonditöökojas sõiduki tehniline ülevaatus ning seda tehti ka tehniliselt mittekorras sõidukitele,» märkis Uibu.

23.08
2010

Pihl nõuab Pomerantsilt pistist võtnud linnaametnike tuvastamist

16. augustil tunnistas Harju maakohus Valdeko Sibula süüdi Tallinna linnaametnikele pistise andmises, kuid pistist saanud linnaametnikud jäid tuvastamata.

Abilinnapea Jüri Pihl kirjutab Pomerantsile, et linnajuhtide andmed sellest kuriteost piirduvadki lakoonilise teatega massiteabevahendites. «Selline teade riivab kõiki Tallinna linnaametnikke. Linn on ühemõtteliselt seisukohal, et pistist võtnud isikud tuleb tuvastada ja vastutusele võtta,» kinnitab Pihl kirjas.

19.08
2010

ÜRO sõjakuritegude tribunali peaprokuröri kahtlustatakse pistise pakkumises

Balkani sõjapealikke ja poliitilisi liidreid trellide taha saata aidanud peaprokuröri Carla Del Ponte kohta on algatatud juurdlus seoses tunnistajate piinamise, altkäemaksu pakkumise ja valetõendite esitamisega, vahendab The Guardian.

ÜRO sõjakuritegude tribunali kohtunikud nõudsid Del Ponte ja veel kahe prominentse prokuröri Hildegard Ürtz-Retzlaffi ja Daniel Saxoni tegevuse üle juurdluse algatamist. Tõuke selleks andsid tunnistajate kaebused selle üle, et neid oli kiusatud ja halvasti koheldud. Samuti oli neile raha pakutud ning mitmeid tõendeid võltsitud.

23.07
2010

Paldiski ekslinnasekretär pääses korruptsiooni väärteoasjast

Kuna riigikohus otsustas mitte arutada Põhja prefektuuri kaebust, pääses Paldiski ekslinnasekretär Kuldar Salumets lõplikult korruptsiooni väärteoasjast, mille madalam kohtuaste otstarbekuse kaalutlustel lõpetas.

Prefektuur karistas Salumetsa korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest mullu 17. aprillil rahatrahviga 3000 krooni, kuna politsei hinnangul rikkus Salumets korruptsioonivastast seadust ning eiras selles kehtestatud töökoha- ja tegevuspiirangu nõudeid, vahendab ERR Uudised.

05.07
2010

Audiitor sotside majandusaastast: see on pankrotiseis

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelmise aasta majandusaasta aruannet hinnanud audiitor leidis, et partei on pankrotiseisus.

Audiitor juhib majandusaasta aruande lõpus erakonna juhatuse tähelepanu, et kui 2008. aasta lõpu seisuga ületas võõrkapital varasid 12,9 korda, siis aasta hiljem juba 38 korda. «Tegemist on pankrotiseisuga ning juhatus peab võtma tarvitusele konkreetsed abinõud erakonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.»

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tulud olid eelmisel aastal 9 466 557 krooni ning kulud 11 774 806 krooni. Kulud ületasid tulusid 2 467 808 krooniga.

Lehed