Transparency International uuring

Korruptsioonitaju indeks 2018

Kokkuvõte korruptsioonitaju indeksi (CPI) tulemustest üle maailma.

Corruption Perceptions Index 2017

Korruptsioonitaju indeksi tulemused 2017

Global Corruption Barometer 2017

Kokkuvõte globaalsest korruptsiooni baromeetrist