Publikatsioonid | Materjale

Väljaandja:

Lobitöö Eesti seadusloomes: kes, miks ja kuidas?

Esimese uuring Eestis, mis tegeleb huvigruppide seadusloomes osalemise analüüsiga.

Political Parties Financing in Estonia

Raport erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise regulatsioonidest Eestis.