Publikatsioonid | Materjale

Vihjeandmise mehhanism ettevõttes. Tööriistakast

Whistleblowing Mechanism in the Private Sector: a Toolbox

Korruptsioonitaju indeks 2018

Kokkuvõte korruptsioonitaju indeksi (CPI) tulemustest üle maailma.

Collective Action on Business Integrity: A Practitioner's Guide for Civil Society Organizations

Käsiraamat vabaühendustele, kes töötavad erasektoriga ausa ettevõtluskultuuri arendamisel

A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation

Väärkäitumisest teavitamise seadusandluse parimad praktikad

Corruption Perceptions Index 2017

Korruptsioonitaju indeksi tulemused 2017

10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises

10 korruptsioonivastase juhtimise printsiipi riigi osalusega ettevõtetele

Global Corruption Barometer 2017

Kokkuvõte globaalsest korruptsiooni baromeetrist

Monitoring Corruption and Anti-Corruption in the Sustainable Development Goals: a Resource Guide

Korruptsiooni monitoorimine kestliku arengu eesmärkide raamistikus

Lobitöö Eesti seadusloomes: kes, miks ja kuidas?

Esimese uuring Eestis, mis tegeleb huvigruppide seadusloomes osalemise analüüsiga.

European Union Integrity System

EU korruptsioonivastase võimekuse uuring.

Timed out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU Countries

Raport uurib, mis on piirangute statuudi mõju korruptsioonikuritegude menetlemisele.

Finantssektori läbipaistvuse sõnastik

Finantssektori läbipaistvusega seotud termineid selgitav sõnastik.

Lehed