Projektid

Sisu tüüp:

Autor:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Tüüp:

Staatus:


Projekt on töös

Avatud Valitsemise Partnerluse 2020-2022 tegevuskavasse korruptsiooniteemaliste tegevuste lisamine

Projekti eesmärk on Avatud Valitsemise Partnerluse Eesti 2020-2022 tegevuskavasse lisada korruptsioonivastaseid tegevusi edendavaid eesmärke ning nende rakendamist toetada. Projekti raames toetatakse huvikaitsealaseid tegevusi nagu poliitikasoovituste loomine, ideekorjes osalemine ja ürituste korraldamine.

AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.


Projekt on töös

Kaasav eelarvestamine Eesti koolides

Eestis on kaasavat eelarvestamist juba aastaid rakendatud näiteks Tartu linnas. Eelarvest seatakse kõrvale väike osa, mille kasutamisele saavad ideid esitada kõik inimesed. Erinevad kontseptsioonid pannakse lõpuks hääletusele, andes linnaelanikele võimalus linna arengus pidevalt kaasa rääkida. Selle protsessi läbi saavad inimesed otsedemokraatia kogemuse ning saavad parema arusaamise, kuidas linna eelarve toimib.


Projekt on töös

Väärkäitumisest teavitamise ja vihjeandjate kaitse edendamine Eestis

Projekti eesmärk on tagada vihjeandmise õigus- ja väärtusselgus, edendada vihjeandjate kaitset Eesti erasektoris ning tõsta teemkohast teadlikkust noorte seas.