Projekt on töös

Väärkäitumisest teavitamise ja vihjeandjate kaitse edendamine Eestis

Projekti eesmärk on tagada vihjeandmise õigus- ja väärtusselgus, edendada vihjeandjate kaitset Eesti erasektoris ning tõsta teemkohast teadlikkust noorte seas.


Projekt on töös

Kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond II: rakendamine Eestis

Projekti aluseks on justiitsministeeriumi toel valminud kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond, mille sisu põhineb Euroopa Nõukogu ekspertiisikeskuse metodoloogial. Keskkonna loomise konsultatsioonide käigus sai projekti meeskonnale selgeks, et peale keskkonna väljatöötamise on kohalikel omavalitsustel tarvis tuge hindamise läbiviimiseks, muutuste sisseviimiseks ning teiste omavalitsustega parimate praktikate jagamiseks.

 


Projekt on töös

Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris

KVE on üks kümnest Euroopa riigi TI akrediteeritud ühingust, kes sai võimaluse väärkäitumisest teavitajate ehk vilepuhujate kaitsega tegelema hakata. Eesti projekt keskendub eelkõige erasektorile ning saab oktoobrikuust hoo sisse samaaegselt KVE algatatud Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga.