16.02.2012

Kohus mõistis Rakvere linnapea ametikuriteos süüdi

Viru maakohus tunnistas Rakvere linnapea Andres Jaadla süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ning mõistis talle rahalise karistuse 22 536 eurot.

Samuti mõisteti Jaadlalt välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 476,49 eurot.

 

Viru maakohtus toimunud kohtuistungitel Jaadla end süüdi ei tunnistanud ning tema kaitsja palus kaitsealuse õigeks mõista. Prokurör palus mehe süüdi mõista ning karistada teda rahalise karistusega summas 22536 eurot.

 

Süüdistuse kohaselt pani Jaadla aastatel 2007-2008 linnapeana oma töö- ja teenistuskohustuste täitmise raames korduvalt toime erinevaid korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumisi. Teda süüdistatakse linna esindajana tema endaga seotud äriühingutega OÜ Kesklinna Pargid, OÜ Rakvere Elamuhooldus ja Rakvere Linnahoolduse OÜ tehingute tegemises või ka antud äriühingute majandushuve oluliselt mõjutavates küsimustes linnavalitsuse istungitel otsuste tegemises osalemises.

 

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse liikmena nimetatud otsuste tegemises. Samuti poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega sõlmida lepinguid.

 

Kuna tehtud tehingute maht ületas igal üksikul juhul vähemalt sajakordselt tollal kehtivat kuupalga alammäära ning Andres Jaadla osalusel tehtud otsused mõjutasid olulisel määral antud äriühingute majanduslikke huve, on Andres Jaadla tegevus vaadeldav kriminaalkuriteona karistusseadustiku paragrahvi 300-1 lg 1 mõttes.

 

Kohtuotsust saab edasi kaevata.

 

Allikas: PM Online