30.05.2011

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust.

2009. aastal viis ühing läbi uuringu "Läbipaistvus eesti ajakirjanduses", mille põhjal koostati ajakirjanikele soovitused korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks.

Soovituste konkretiseerimiseks on ühing ajakirjanikega läbi viidud intervjuude põhjal koostanud 46-st kaasusest koosneva dilemmaolukordade ja lahenduste kogumiku – ajakirjaniku huvide konflikti käsiraamatu esialgse versiooni, mis kujuneks edaspidi praktiliseks abivahendiks ajakirjaniku igapäevatöös.

27. mail kutsusime ajakirjanikud Tallinnasse, Olümpia hotelli konverentsikeskusesse, et arutleda dilemmaolukordade ja lahenduste ning eetikajuhtumite üle Eesti ajakirjandusmaastikul.

Läbiviidud uuringust andis ülevaate Tartu Ülikooli meediauuringute lektor Ragne Kõuts-Klemm, arutelu juhtis Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ja ERR-i meediaeetika nõunik Tarmu Tammerk.