07.05.2010

Toimub konverents "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus"

 

                                                                   Konverents

 

                                  "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus"

 

                                                    27. mai 2010.a. kl 12.00-16.00

 

                                                           Tallinn, Olümpia hotell

 

 

Kodanikeühendustel on suurenev mõju ühiskondlikele protsessidele. Ühendused muutuvad eeskujuks probleemkohtadele osutamisel. Selle kasvava rolli tõttu on olulised kodanikeühenduste maine ja sõltumatus. Seetõttu korraldavad ühing Korruptsioonivaba Eesti ning kodanikuühenduste korruptsioonivastane võrgustik 27. mail kell 12.00-16.00 Tallinnas, Olümpia hotelli konverentsikeskuses konverentsi "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus", et vaadelda ühenduste rolli ühiskonna läbipaistvuse tagamisel ning arutleda põhimõtete üle, mida ühendused ise peaksid järgima, et olla ausad ja sõltumatud.

 

Päevakava:

 

11.45 – 12.00 Tervituskohv

 

12.00 - 12.10 Avasõnavõtt

 

12.10 - 12.35 Mikko Lagerspetz, Kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse juhataja "Kolmas sektor ja kodanikuühiskond"

 

12.45 - 13.10 Kristina Mänd, EMSLi nõukogu liige „Kuidas end ise ausaks ja avatuks teha ning seda hoida“

 

13.20 - 13.40 Agu Laius, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja "Rahastaja roll kodanikuühenduste ja ühiskonna läbipaistvuse suurendamisel"

 

13.45 - 13.55 Aare Kasemets, Tartu Ülikool, RAKE „Eesti korruptsioonivastased programmid, uuringud ja projektid 1998-2010: kuidas suurendada kodanikeühenduste ja meedia koosmõju?“

 

 

 

 

 

 

13.55 - 14.25 Lõunapaus

 

14.25 - 15.10 Grupiarutelud

 

  • Milline on läbipaistev kodanikuühendus? 
  • Milliseid põhimõtteid peaks üks ühendus järgima, et olla läbipaistev ja sõltumatu?
  • Mida saavad kodanikuühendused ära teha, et muuta ühiskond läbipaistvamaks?

 

15.15 - 15.45 Gruppide ettekanded ja tulemuste arutelud

 

15.50 – 16.00 Lõpetamine

 

Konverentsil osalemine on tasuta. Lisainfo ja registreerumine aadressil info@transparency.ee või telefonil 55 646 371. Registreerumisest palume teatada hiljemalt 24. maiks.

 

Konverents saab teoks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toel.