Transparency International'i aluspõhimõtted

Korruptsioonivaba Eesti on heaks kiitnud Transparency International-i liikmesorganisatsioonide poolt aastasel liikmete üldkoosolekul 2001. aastal Prahas vastu võetud ühisavalduse.

Meie visioon

Maailm, kus valitsused, poliitika, ettevõtlus, kodanikuühiskond ning inimeste igapäevaelu on korruptsioonivabad.

Meie väärtused

 •  Läbipaistvus
 •  Vastutus
 •  Ühtsus
 •  Solidaarsus
 •  Julgus
 •  Õiglus
 •  Demokraatia

Meie põhimõtted

Me oleme kodanikuühiskonna organisatsioon, mis on pühendunud järgnevate põhimõtete austamisele:

 • Me teeme koostööd kõikide üksikisikute ja gruppidega, era-, avaliku- ning mittetulundussektori organisatsioonide ning  valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pühendunud korruptsiooniga võitlemisele ja selle ennetamisele ja tegutsevad kooskõlas meie organisatsiooni põhimõtete ning eesmärkidega
 • Me oleme avatud, ausad ja vastutavad suhetes nendega, kellega me töötame
 • Me oleme demokraatlikud, poliitiliselt sõltumatud ning erapooletud oma tegevustes
 • Me mõistame hukka korruptsiooni, mis on usaldusväärselt tõestatud, kuid me ei tegele konkreetsete  korruptsioonijuhtumite uurimisega, kuna selleks on loodud õiguskaitseasutuste ja teiste institutsioonide näol piisav ja toimiv riiklik struktuur
 • Me ei kommenteeri ühekülgselt tõstatatud konkreetseid situatsioone ning ei paku nõustamist korruptsiooniga kokku puutunud isikutele
 • Me aktsepteerime toetusi ja annetusi nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt tingimustel, et tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ja mainet