Korruptsioonialased koolitused

Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on 2000. aastast tegutsev vabaühendus, mille liikmeskonnast leiab nii õigusteaduse kui ka praktilise, äri- ja kutse-eetika eksperte. Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks ja korruptsiooni tõhusamaks ennetamiseks pakume avaliku ja erasektori organisatsioonidele koolitusi, mille läbiviijateks on KVE ekspertliikmed. 

Koolituse sisu ja pikkus sõltub tellija vajadustest, mistõttu palume täpse pakkumise koostamiseks edastada järgmine informatsioon aadressile info@transparency.ee:

  • Tellija nimi;
  • Sihtrühm (inimeste arv, ametikohad);
  • Koolituse sisu ja eesmärk;
  • Koolituse toimumise aeg.

Vastame päringule kuni 3 tööpäeva jooksul.

 

Tellides koolituse KVE-lt, toetad ühingu tööd Eesti ühiskonna läbipaistvamaks ja korruptsioonivabamaks muutmisel.