Eurokandidaatide korruptsioonivastane tõotus

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Euroopa Parlamendi kandidaate üles allkirjastama korruptsioonivastase tegevuse deklaratsiooni kinnitamaks, et oma parlamendisaadiku ametiajal tegutsevad nad läbipaistvalt, eetiliselt, hoiduvad altkäemaksudest ning huvide konfliktist ja peavad kinni hea valitsemise tavadest.

„Senises eurokampaanias on kahjuks vähe juttu olnud korruptsioonist Euroopa Liidu tasemel,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Ootame kandidaatidelt selgeid seisukohavõtte, kuidas europarlamendis ja teistes EL struktuurides korruptsiooniriske vähendada. Just seal saavad tulevased parlamendiliikmed oma korruptsioonivastasust tõestada.”

70% Euroopa Liidu kodanikest usub, et korruptsioon on Euroopa Liidu institutsioonides igapäevane nähe. Seda tõestab ka Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF poolt uuritavate juhtumite kahekordne kasv viimastel aastatel.

Kahetsusväärselt oli just Euroopa Parlamendi administratsioon see institutsioon, mis keeldus Transparency Internationali uuringu jaoks koostööd tegemast. Kuidas suhtuvad sellisesse üleolevasse käitumisse Eestist kandideerivad poliitikud?

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et Brüsseli ja Strasbourgi otsustajate usaldusväärsuse tõstmiseks peab Euroopa Liidu tasandil korruptsiooniriske maandama enne, kui need jõuavad kasvada korruptsiooniskandaalideks.

Korruptsioonivastaste deklaratsioonide kogumine on Transparency Internationali üle-euroopaline aktsioon.Ühing Korruptsioonivaba Eesti ootab Eestist ülesseatud kandidaatidelt digiallkirjastatud korruptsioonivastast deklaratsiooni ühingu aadressil info@transparency.ee
Allkirjastanud kandidaatide nimed avaldab KVE oma kodulehel transparency.ee, edastab Transparency Internationalile, kus need avaldatakse siin.

Lisainfo: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 562 44 960

Deklaratsiooni on allkirjastanud:

Anvar Samost, IRL, kandidaat nr 121

Emil Rutiku, Eesti Iseseisvuspartei, kandidaat nr 171

Mihhail Lotman, IRL, kandidaat nr 124

Kai Künnis-Beres, Erakond Eestimaa Rohelised, kandidaat nr 115

Heldur Paulson, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kandidaat nr 149

Silver Meikar, üksikkandidaat, kandidaat nr 187

Olga Sõtnik, üksikkandidaat, kandidaat nr 179

Eerik-Niiles Kross, IRL, kandidaat nr 122

Mart Nutt, IRL, kandidaat nr 129

Linda Eichler, IRL, kandidaat nr 128

Kerstin-Oudekki Loone, Keskerakond, kandidaat nr 138

Tunne-Väldo Kelam, IRL, kandidaat nr 118