16.06.2017

Sotsid kahtlustavad Keskerakonna kontori müügi juures korruptsiooni

Tallinna linnavolikogu otsustas eile panna müüki linnale kuuluva osa Toomrüütli 3 asuvast kinnistust. Ülejäänud osa kuulub rahahädas vaevlevale Keskerakonnale, kes tahab oma osa maha müüa.

Abilinnapea Eha Võrk selgitas, et linna pind on välja üüritud Keskerakonnale tähtajatu üürilepinguga ning OÜ-le Baltic Souvenirs, tähtajaga aastani 2020. Baltic Souvenirs maksab Võrgu sõnul 13,43 eurot ruutmeetri eest kuus, Keskerakond 2,46 eurot ruutmeetrilt.

«Müüakse sellepärast, et on teada, et meie rentnik soovib talle kuuluva osa võõrandada ning ta ei soovi ühtlasi ka enam meie rentnik olla. Ka hindamisaktist tuleb selgelt välja, et kuigi tegemist on korteriomanditega, on väga keeruline neid eraldiseisvalt kasutada. Seetõttu on neid ka keeruline üürile anda. Kui praegune üürileping läbi saab ja me hakkame otsima uut üürnikku, siis see võib osutuda täiesti võimatuks. Nii et otstarbekam on see võõrandada,» ütles Võrk vastuseks linnavolinike küsimusele, et miks on üldse vaja Toompeal asuvat kinnistut müüa.

«Kas on kindel, et antud eelnõu ettevalmistamisel linnavalitsuses või volikogu komisjonis või ka hetkel saalis ei viibi menetluse juures rentniku esindajaid? Ma pean silmas juhatuse liikmeid,» küsis Võrgult sotsiaaldemokraat Hanno Matto.

«Pigem mitte,» vastas Võrk.

«Kas me oleme praegu rikkumas korruptsioonivastast seadust?» küsis Matto volikogus enne eelnõu lõpphääletust.

«Ärgem tehkem nägu, et me ei saa aru, kes on see rentnik. See on Eesti Keskerakond. Ma küsisin selgelt, kas selle eelnõu menetlusel, muuhulgas ka täna siin saalis on isikuid, kes kuuluvad Keskerakonna juhatusse. Häbi teile, keskerakondlased! Te ei tunne isegi oma juhatuse liikmeid. Lubage mul lahti võtta äriregister ja tutvustada teile neid juhatuse liikmeid,» ütles Matto volikogu kõnepuldist.

Keskerakonna juhatusse kuuluvad nii volikogu istungit juhatanud Kalev Kallo kui ka saalis viibinud abilinnapead Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart. Kallo on lisaks veel volikogu rahanduskomisjoni esimees ning Aas selle liige.

Matto sõnul paistab siin võimalik vastuolu korruptsioonivastase seadusega, sest ametiisikul on keelatud sooritada tehinguid iseendaga Samuti ei või ta volitada oma alluvaid tegema vastavaid tehinguid tema asemel.

«Kas te olete siiralt kindlad, et need põhimõtted antud eelnõu menetlusel on jälgitud? Minu ettepanek on suunata see eelnõu teisele lugemisele. Ning enne lõpphääletust välja selgitada, kas huvide konflikt on esinenud või ei,» soovitas Matto.

Pärast seda võeti eelnõu keskerakondlaste häältega vastu. Kallo ei osalenud hääletamisel.

Sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra leidis, et tegemist on selge huvide konfliktiga ja Keskerakonna huvidest lähtuva tehinguga.

«Igaüks saab aru, et linna korteriomandeid on põhjus osta ainult sellel investoril, kes omandab ka Keskerakonna vara ja vastupidi. Kokkuvõttes tähendab linna otsus suuremat kasumiootust Keskerakonnale, sest kes sooviks osta maja, mille kaasomanikusk on Tallinna linn. Ehk nagu ikka vanalinna korterite müügi puhul, ei lähtuta mitte linnaelanike ja linna, vaid monopoolse ainuvõimu omava Keskerakonna kasumihuvidest. See on taas hea näide, kuidas ainuvalitsemine tekitab karistamatuse tunde ja soovi asjad vaid enda kasuks keerata. Tallinna asjad peavad olema ja näima õiglased,» ütles Vakra.